JADE OLAV EVENT / Cognitive Science Day

Jade Olav Event/CSD 9 mars 2022

Årets CSD organiserades som en hybrid med människor på campus och på zoom. 


Vinnare av Jade Olav Priset 2021 blev Anna Johansson - som fick många fina nomineringar! 

I Annas föreläsning betonade hon att hon har lärt sig mycket av att engagera sig i ämnet och sina medstudenter.

Motivering för att tilldela Jade Olav Priset 2021 till Anna Johansson:

"Vi vill nominera Anna Johansson för sitt fantastiska arbete med SG Kog och framförallt genomförandet av Cognitive Science Day 2021. Trots en rådande pandemi, avhopp och andra utmaningar lyckades Anna med sitt fantastiska engagemang, och vilja att sprida inspiration hos kognitionsvetare, skapa en otrolig dag. En dag som betyder så mycket för oss kognitionsvetare och även sprider medvetenhet om programmet och våra attraktiva kompetenser.

Anna har varit den starkaste kraften bakom både studentgruppen KogVet och för att skapa Cognitive Science Day. En väldigt tuff och utmanande uppgift, särskilt sedan pandemin startade. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att sprida kunskap om att vi kognitionsvetare finns, och vad vi kan.

Anna har visat att det går att få stora saker att hända om man hjälps åt, och har både genom sin egen handlingskraft och genom att sätta Cognitive Science Day till världen inspirerat oss andra på programmet, både i skapandet av eventet i sig och genom alla medverkande föreläsare . Och som om inte det vore nog så har hon alltid hittat energi att vara hjälpsam och trevlig.

Anna har ökat kognitionsvetenskapens anseende hos arbetsgivare, lockat nya studenter att söka sig till programmet och framförallt stöttat de studenter som går på programmet just nu. Hon har spridit inspiration, studieglädje och styrkan i att engagera sig i sin utbildning för att skapa förändring.

Utan Annas driv hade det inte blivit någon CSD 2021, och för det tycker vi hon är välförtjänt Jade Olav priset 2021."
Jade Olav Event/CSD 21 april 2021

Årets Cognitive Science Day och Jade Olav Event gick av stapeln digitalt pga Covid19 pandemi. Minnefondet bidrog som sponsor och presenterade Jade Olav Pris och Stipendium till nya studenter. 


Stipendiumsmottagarna Alice Borg och Oscar Klock berättade om sina projekt som delfinansierades av Jade Olav stipendium för 2021.


Jade Olav Event/CSD 6 februari 2020

Minnesfonden fick möjlighet att presentera fonden för nya kognitionsvetenskaps studenter. Mottagare av Jade Olav-stipendiet 2018, Jonathan Rittmo delade med sig av sina erfarenheter från masterprogrammet MSc in Human Cognitive Neuropsychology vid University of Edinburgh.

Alice Borg og Oscar Klock tilldelades Jade Olav Stipendium 2020.


Jade Olav Event 2019

Jade Olav Event 2019, som skulle äga rum hösten 2019, flyttades till Cognitive Science Day i februari 2020 - eftersom Jade Olavs studiekamrater tog examen sommaren 2019 och en ny grupp studenter skulle ta över ansvaret för eventet. 


Jade Olav Event 19 oktober 2018

Vi vill tacka alla som kom och ville vara med oss under dagen. 

Stort tack till förra årets stipendiemottagare Jonathan Rittmo och Linnea Palmgren som delade med sig av erfarenheter och upplevelser de fått under året med hjälp av Jade Olav Stipendium.   

Även ett stort tack till Andreas Kamöy, grundare av Cutters, som berättade hur det gick till när hans affärsidé kom till verklighet. 

Vi vill än en gång gratulera Seminarieklubben som det här årets vinnare av Jade Olav Priset.

Eftersom det inte blev någon utdelning av årets Stipendium ligger ansökan öppen året ut. Har du en idé eller ett projekt du vill genomföra är det alltså inte försent att söka. 

Stipendium 2018

Grattis till Jonathan Rittmo som blev mottagare för stipendiet 2018!

Stipendiet ska ligga till grund för delfinansiering av terminsavgiften för Jonathans plats på mastersprogrammet MSc in Human Cognitive Neuropsychology på Edinburghs universitet.


 Jade Olav Event 22 september 2017

Vi vill tacka alla för en fantastiskt dag! 

Otroligt att så många ville komma och vi hoppas att se er igen på nästa års event.


Stort grattis till alla vinnare och mottagare av pris och stipendium 2017. 

Madeleine Johansson & David Lindström - vinnare av Jade Olav Priset 2017

Jonathan Rittmo & Rickard Carlsson - mottagare av Jade Olav Stipendium 2017

Linnea Palmgren - mottagare av Jade Olav Stipendium 2017

© 2017. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!