JADE OLAV PRISET

Jade Olav Minnesfond delar ut ett pris på 10 000 SEK till en enskild student, en studentgrupp eller en projektgrupp för en uppsats, insats, bidrag eller projekt. Priset delas ut den på årlig basis och ska avse läsåret som föregått utdelningstillfället. Den nästa utdelningen kommer att äga rum i 2023.

Målgrupp:

Berättigade pristagare är alla studerande vid det kognitionsvetenskapliga programmet, hemmahörande på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Även studenter som tagit examen från programmet under läsåret 2022-2023 är en del av målgruppen. Priset kan tilldelas såväl en enskild student som flera studenter eller ett gemensamt studentprojekt.

Avsikt:

Tanken med priset är att det ska bidra till skapandet av en social och ämnesrelaterad gemenskap på programmet som gör att studenter kan få ut det bästa av sin potential i ett stimulerande och produktivt samspel med övriga studenter, lärare och institutionen.

Priset ska främja det kognitionsvetenskapliga ämnets anseende och genomslagskraft genom att framhäva goda resultat och likaledes goda ambassadörer.

Vem kan få ett pris?

  • Arbetet/resultatet/projektet som ligger till grund för tilldelningen har genomförts under studieåret som föregått;
  • Pristagaren ska ha nominerats av någon annan än sig själv;
  • Arbetet/resultatet/projektet som ligger till grund för tilldelningen har:
    • Bidragit till att inspirera, hjälpa eller stötta övriga studenter på programmet; eller
    • Haft en tydligt positiv effekt socialt och/eller resultatmässigt för programmets studenter; eller
    • Bidragit till att representera programmet och studieorten på ett positivt sätt som stärkt ämnets anseende och prestige.

Ansökan:

Det går att föreslå mottagare av priset genom hela året 2022. En jury kommer att välja och offentliggöra en eller flera vinnare.

Utbetalning kommer ske omedelbart efter offentliggörandet av tilldelningen.

Lämna in förslag till Pris

© 2017. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!