JADE OLAV STIPENDIUM

Jade Olav Minnesfond tilldelar ett stipendium om 15 000 SEK till en enskild student eller studentgrupp för ett projekt som ska utföras vid något tillfälle från prisutdelningen till nästa event. Stipendiet kommer delas ut på årlig basis. Nästa utdelningstillfälle kommer vara i 2022.

Målgrupp:

Berättigade stipendiater är alla studerande vid det kognitionsvetenskapliga programmet, hemmahörande på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Stipendiet kan tilldelas såväl en enskild student som flera studenter.

Avsikt:

Stipendiets avsikt är att bidra till att förverkliga studenters till ämnet anknutna projekt och idéer som i annat fall riskerar att inte genomföras p.g.a. bristande resurser. Stipendiet kan användas för att resa, bedriva fältarbete, införskaffa utrustning och för andra välgrundade syften.

Vem kan ansöka om stipendium?

  • Projektet som ska finansieras relaterar till programmet och kan anses vara en naturlig del av programaktiviteter.
  • Stipendiet bidrar till att möjliggöra genomförandet av en konkret del av det projekt som ligger till grund för ansökan.

Till dig som mottager stipendium:

Vi ser gärna att stipendiemottagarna berättar lite kort om sitt projekt på nästa års event. Om projektet inte har fullbordats enligt planering kan mottagaren/mottagarna istället dela med sig av sina reflektioner av erfarenheten, med tonvikt på vilka lärdomar som har dragits och vilka förbättringsmöjligheter som har identifierats.

Ansökan:

Det går att söka stipendiet under hela 2022. 

Utbetalning kommer ske vid framläggning av faktura för det projekt eller                                      den tjänst/produkt som stipendiet är avsett att finansiera.

Ansökan till Stipendium 

© 2017. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!